OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXIV NZ – 17.09.2023

Przy pomocy łaski Bożej rozpoczynamy Najświętszą Eucharystię, która uobecnia mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Jest to zarazem misterium przebaczenia, bo […]

Intencje mszalne 28.08. – 03.09.2023

PONIEDZIAŁEK – 28.08.2023 7.00 1.W int. Aleksandry i Pawła KRÓL z ok. zawarcia sakramentu małżeństwa 2. † Roman Jasiński – […]