DUSZPASTERZE

KS. JAN ZAJĄC

proboszcz
data święceń 1980-05-25
w parafii od 1998-08-09

KS. MATEUSZ FLOREK

wikariusz
data święceń 2018-05-26
w parafii od 2018-09-01

KS. SŁAWOMIR CZUB

wikariusz
data święceń 2015-05-30
w parafii od 2019-09-01

KS. MAREK MIGACZ

wikariusz
data święceń 2014-05-31
w parafii od 2017-09-01