DUSZPASTERZE

KS. JAN ZAJĄC

Proboszcz
data święceń 1980-05-25
w parafii od 1998-08-09

KS. GRZEGORZ BANAŚ

Wikariusz
data święceń 2021-05-29
w parafii od 2021-09-01

KS. ADRIAN FYDA

Wikariusz
data święceń 2018-05-26
w parafii od 2023-09-01