DUSZPASTERZE

KS. JAN ZAJĄC

Proboszcz
data święceń 1980-05-25
w parafii od 1998-08-09

KS. MAREK MIGACZ

Prfefekt
data święceń 2014-05-31
w parafii od 2017-09-01

 

KS. SŁAWOMIR CZUB

Wikariusz
data święceń 2015-05-30
w parafii od 2019-09-01

 

KS. GRZEGORZ BANAŚ

Wikariusz
data święceń 2021-05-22
w parafii od 2021-09-01