I Niedziela Adwentu, 27 listopada 2022 r.

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy okres Adwentu, czas oczekiwania na przyjście Chrystusa i czas nawrócenia do którego nawoływał Jan Chrzciciel: „Nawracajcie się, bo […]