Ogłoszenia duszpasterskie – XI Niedziela Zwykła – 16.06.2024 r.

Bóg – nasz dobry Ojciec – gromadzi nas na Eucharystii jako jedną rodzinę Bożą. To On sam mówi do nas i karmi nas Ciałem i Krwią swojego Syna, który został za nas wydany. Znakiem jedności między nami, braćmi i siostrami, oraz znakiem jedności z Bogiem jest każda Eucharystia. W dzisiejszą niedzielę przeżywając Diecezjalne Święto Rodziny polecajmy Panu Bogu wszystkie rodziny naszej diecezji, szczególnie te, które przeżywają różnorakie kryzysy czy trudności. Niech ta Eucharystia umocni jeszcze bardziej naszą więź z Bogiem oraz z bliźnimi.

Zachęcamy do udziału w nabożeństwach czerwcowych  w dni powszednie codziennie o g.18.00, a w niedziele przed Mszą św. o g. 16.00.Przypominamy o adoracji Najświętszego Sakramentu: w niedziele o g. 15.00, w środy i czwartki o g. 17.30, w I piątki o g. 14.00

Spowiedź przed zakończeniem roku szkolnego będzie w poniedziałek, wtorek, środę przed mszami świętymi w w czwartek od godziny 17.00.

Msza św. dziękczynna z okazji zakończenia roku szkolnego będzie celebrowana dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bogoniowicach w czwartek o g.18.00, a dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciężkowicach i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach w piątek o g. 8.00. Do udziału w dziękczynieniu zapraszamy też rodziców i nauczycieli.

Spotkanie Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej  odbędzie się w przyszłą niedzielę po Mszy św. wieczornej. Głównym tematem spotkaniabędzie omówienie standardów ochrony dzieci w duszpasterstwie parafialnym.

W okresie wakacji nie będzie cotygodniowej Mszy św. w Ostruszy.

Dziękujemy wyznaczonym rodzinom z ul. Lipowej i Łuczkiewiczów za sprzątanie kościoła i złożone ofiary. W tym tygodniu do sprzątania prosimy kolejne  rodziny z ul. Łuczkiewiczów nr 18-26

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Ciężkowice: W następną niedzielę-23 czerwca w Gminie Ciężkowice mieszkańcy wybierać będą sołtysów oraz członków rad sołeckich. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 8.00-16.00. Szczegóły na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej gminy.