OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – IX NIEDZIELA ZWYKŁA – 02.06. 2024 

W dzisiejszym psalmie usłyszymy słowa: „Nie będziesz miał obcego boga, cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał. Ja jestem Panem, Bogiem twoim”. To pierwsze przykazanie Dekalogu bardzo mocno związane jest z trzecim: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. Dlatego przychodząc na tę Eucharystię spełniamy oba te przykazania. Ale robimy to nie tylko dla Boga, ale także dla siebie. Bo Bóg daje nam ten dzisiejszy dzień, aby nas wyzwolić od zniewolenia pracą i grzechem. Otwórzmy nasze serca, aby mógł tego w nas dokonać. Dzisiejsza składka na cele diecezjalne.

Msza św. z udziałem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Akcji Katolickiej w poniedziałek o g.18.00. Po Mszy św. spotkanie formacyjne.

Nabożeństwo i Msza św. ze składką na misje w I środę o g. 18.00. Po Mszy św. spotkanie członków Caritas i Szkolnego Koła Caritas

Msza św. na zakończenie oktawy Bożego Ciała z błogosławieństwem dzieci i wianków będzie w I czwartek o g. 18.00, a w Kipsznej o g. 16.30.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa będziemy przeżywać w    pierwszy piątek. Msze św. sprawowane o g. 6.45, 15.00 i 18.00, w Kipsznej o g. 16.30. Msza św. w int Straży Honorowej NSPJ, w czasie której zostaną przyjęci nowi członkowie Arcybractwa, będzie sprawowana w I piątek o g.15.00. Po Mszach św. o g. 6.45 i 18.00 będzie procesja eucharystyczna. Ze względu na uroczystość w piątek nie obowiązuje abstynencja od pokarmów mięsnych. Spotkanie dla pielgrzymów wyjeżdzających do Włoch w piątek po Mszy św. wieczornej.

Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi przypada w sobotę. Nabożeństwo stanowe i zmiana tajemnic dla mężczyzn będzie w przyszłą niedzielę po prymarii. Składka w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. Złożonymi ofiarami chcemy wesprzeć kosztowny remont dachu kościoła filialnego w Kipsznej. Tylko zakup blachy aluminiowej i folii na dach kościoła przekroczyło kwotę stu tysięcy złotych.

V Synod Diecezji Tarnowskiej przypomina nam, że przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej i przyjęcie jej powinno dokonywać się w parafii zamieszkania, a nie w parafii na terenie której znajduje się szkoła, do której uczęszcza dziecko. Daje to bowiem możliwość głębszego zintegrowania się ze swoją wspólnotą parafialną, w której prowadzone jest przygotowanie dzieci i rodziców podczas przeznaczonych dla nich spotkań i nabożeństw. W związku z tym prosimy rodziców dzieci, które w przyszłym roku będą chciały przyjąć Pierwszą Komunię Świętą, o zgłoszenie się do swojej kancelarii parafialnej i zapisanie swojego dziecka na listę kandydatów. Zapisy do końca czerwca.

Dziękujemy rodzinom z wyznaczonych rejonów naszej parafii za przygotowanie pięknych ołtarzy na trasie procesji Bożego Ciała. Dziękujemy członkom orkiestry: Tomaszowi Tabaszewskiemu, Piotrowi Waśniowskiemu, Kacprowi Szarkowi i Maksymilianowi Śliwie, za majowe granie pieśni na wieży naszego kościoła. Dziękujemy rodzinom z ul. Krynickiej i Leśnej za sprzątanie kościoła i złożone ofiary. W tym tygodniu do sprzątania prosimy  rodziny z ul. Letniskowej i Łąkowej.