OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 27.08.2023 r.

W dzień Pański gromadzimy się w naszej świątyni. Tutaj Kościół otwiera
dla nas skarbnicę duchowych darów, które Chrystus mu powierzył, aby nam ich
udzielał. Zaczerpnijmy więc obficie z Bożej mądrości zawartej w słowie Bożym
oraz z łaski, którą Chrystus obdarza nas, karmiąc swoim Ciałem. Dzięki tym
darom będziemy mogli podążać wiernie i wytrwale do Królestwa niebieskiego.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: w poniedziałek św.
Augustyna, bpa i dok. Kościoła, we wtorek Męczeństwo św. Jana Chrzciciela.

Dzisiaj odpust w Kipsznej ku czci Matki Bożej Pocieszenia, a także w
Jastrzębi ku czci św. Bartłomieja i w Chojniku ku czci M. B. Częstochowskiej.

Spotkanie dla LSO Ciężkowice i Kipszna – aspirantów, ministrantów i
lektorów wraz z rodzicami odbędzie się w czwartek o 16.30 w sali teatralnej.

Msze św. w I piątek będą celebrowane o g. 7:00, 15:00 i 18:00, w
Kipsznej o g. 16:30. Na Mszę św. o g. 18.00 zapraszamy wszystką młodzież:
grupy apostolskie, KSM, lektorów, także młodzież klas siódmych i ósmych.
Uczniowie klas siódmych niech przyjdą z rodzicami.

Spowiedź dla dzieci i młodzieży przed I piątkiem i na rozpoczęcie roku
szkolnego będzie w środę o g. 17:30, a dla dorosłych w piątek o g. 14:00.

Msza św. z nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi w I sobotę o godz. 7.00. W
czasie nabożeństwa różaniec poprowadzi Dziewczęca Służba Maryjna.

Po wakacyjnej przerwie począwszy od najbliższej soboty Msze św. z
liturgią niedzielną będą celebrowane w Ostruszy w soboty o g. 17.00.

Msza św. w int. IV róży kobiet św. Katarzyny będzie w przyszłą niedzielę
o godz. 7.00. Po Mszy św. nabożeństwo stanowe dla kobiet.

Msza św. W int. Ks. Grzegorza z okazji jego imienin bedzie celebrowana w najbliższą niedzielę o godz. 10.30

Dziękujemy ks. prefektowi Markowi Migaczowi za sześcioletnią posługę
w naszej parafii i życzymy opieki P. J. Miłosiernego w odpowiedzialnej pracy
na stanowisku dyrektora administracyjnego kurii diecezjalnej w Tarnowie.

Dziękujemy ks. Sławomirowi Czubowi za czteroletnią pracę
duszpasterską i katechetyczną. Niech błogosławieństwo Boże towarzyszy mu w
posłudze na nowej parafii.

Dziękujemy wyznaczonym rodzinom z Ostruszy za sprzątanie kościoła i
złożone ofiary. W tym tygodniu do sprzątania prosimy kolejne rodziny z
Ostruszy nr 8 -11.

W minionym tygodniu z naszej przeszła do wieczności śp. Danuta Rąpała
z ul. Spadzistej. Zmarłą parafiankę polecajmy Bożemu Miłosierdziu.