OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II Niedziela Wielkanocna 16.04.2023 r.

Dziś w całym Kościele obchodzone jest Święto Miłosierdzia Bożego i rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Ze świętem Miłosierdzia, a ściślej mówiąc z Komunią św. dziś przyjętą, Pan Jezus związał niezwykłą obietnicę – łaskę zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 699). Ewangelia ukazuje Zmartwychwstałego, który spotyka w Wieczerniku uczniów i udziela im daru pokoju i miłosierdzia. Prośmy Pana, by i nam udzielił daru prawdziwego pokoju i swojego miłosierdzia. Po Mszy świętej będziemy odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia, będzie też możliwość ucałowania relikwii św. Faustyny.

Ofiary składane dziś na tacę będą przeznaczonena potrzeby naszego kościoła, a zbiórka do puszek na Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Z okazji Święta Miłosierdzia dzisiaj (od soboty w południe do północy w niedzielę) na terytorium Polski można uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami, za pobożne odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia w kościele przed Najświętszym Sakramentem wystawionym w monstrancji lub przechowywanym w tabernakulum.

Na adorację Najświętszego Sakramentuzapraszamy dzisiaj o g. 15.00.

Przyszłą niedzielę będziemy przeżywać jako Niedzielą Biblijną, która rozpocznie Ogólnopolski Tydzień Biblijny.

Msza św. w intencji ks. Marka Migacza z okazji imienin będzie celebrowana w przyszłą niedzielę o g. 10.30.

Dziękujmy za ofiary na tacę i w kopertach złożone w ubiegłą niedzielę na ogrzewanie i oświetlenie naszych kościołów i budynków duszpasterskich, a także za ofiarę złożona przez rodzinę z Ostruszy i za wszystkie ofiary złożonedzisiaj na nasz kościół.

Dziękujemy za dar dla naszego kościołaprzekazany przez młodzież bierzmowaną i ich rodziców. Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na potrzeby naszego kościoła.

Rodzicom młodzieży bierzmowanej oraz wyznaczonym rodzinom z Bogoniowic dziękujemy za sprzątanie naszego kościoła. W tym tygodniu do sprzątania kościoła prosimy kolejne rodziny z Bogoniowic nr 78-80.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. W dzisiejszym wydaniu „Gościa niedzielnego” można przeczytać między innymi o trzech sposobach czynienia miłosierdzia, zapisanych przez siostrę Faustynę w „Dzienniczku”.

Z okazji święta Caritas składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim członkom parafialnego zespołu Caritas i Szkolnych Kół Caritas. Niech Pan Jezus Miłosierny będzie dla was źródłem mocy i siły do pięknej służby potrzebującym.