OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA PALMOWA – 02.04.2023 r.

 

Zachęcamy wszystkich parafian do codziennego udziału we Mszy św. i nauce rekolekcyjnej, a we wtorek do spowiedzi. Kandydatów do bierzmowania wraz z ich rodzicami i świadkami zapraszamy na Mszę św. z nauka rekolekcyjną we wtorek o g. 18:00, a chorych w środę o g. 15.00. Zakończenie rekolekcji będzie w środę na Mszach św. o g. 7.00, 9.00, 11.30 15.00, 18.00. W Kipsznej o g. 16.30. Składka w tym dniu na cele rekolekcji.

Nowenna do Ducha Świętego przed bierzmowaniem będzie w poniedziałek , wtorek i środę o g. 8.10, w czwartek, piątek i sobotę przed nabożeństwem wieczornym, a w niedzielę zmartwychwstania i poniedziałek wielkanocny przed Mszą św. o g. 12.00

Msza św. Wieczerzy Pańskiej będzie celebrowana w Wielki Czwartek o godz. 18:00, a w Kipsznej o godz. 16:30. Podczas Mszy św. dzieci złożą w darze skarbonki Caritas. Po Mszy św. nastąpi przeniesienie Najświętszego. Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godz. 22:00. Przyjdźmy jak najliczniej, aby podziękować Jezusowi za ustanowienie Eucharystii i sakramentu święceń. Program adoracji w ciemnicy i przy grobie Pańskim jest wywieszony w gablocie.

W Wielki Piątek adorację rozpoczniemy o godz. 7:00. Rozpoczęcie nowenny przed Świętem Miłosierdzia i Droga Krzyżowa będzie o g. 15:00. Liturgia Męki Pańskiej w czasie której będzie udzielana Komunia św. rozpocznie się w Wielki Piątek o g. 18:00, w Kipsznej o g.16:30. Za ucałowanie Krzyża możemy w tym dniu zyskać odpust zupełny. Ofiary składane podczas adoracji Krzyża zostaną przeznaczone na potrzeby Kościoła w Ziemi Świętej. Adoracja przy grobie będzie w piątek do godz. 23:00.

W Wielką Sobotę rozpoczniemy adorację przy grobie modlitwą brewiarzowa o godz.7:00. Święcenie pokarmów będzie w sobotę: w kościele co pół godziny – od g. 10:00 – 12:30, w Ostruszy i Bogoniowicach o g. 10:00, w Kipsznej o g. 10:15. Nowenna przed Świętem Miłosierdzia w sobotę o g.15:00.
Wigilia Paschalna z procesją rezurekcyjną rozpocznie się w sobotę o godz. 19:00. Przybądźmy licznie, całymi rodzinami. Zabierzmy na procesję świece i lampiony, a po jej zakończeniu zanieśmy je na groby naszych bliskich.

Przyszła Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest największym świętem chrześcijańskim. Po prymarii nowenna do Bożego Miłosierdzia. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na pokrycie kosztów ogrzewania i oświetlenia naszych kościołów.

Dziękujemy rodzinom z Bogoniowic za sprzątanie kościoła i ofiarę. W tym tygodniu do sprzątania prosimy: w poniedziałek i środę po Mszy św. wieczornej rodziny z Bogoniowic nr 70-74, a w sobotę o g. 16.00 zapraszamy rodziców bierzmowanych.

Z naszej wspólnoty przeszli do wieczności śp.: Szczepan Gaj z Kąśnej Dolnej i Waleria Gogola z ul. Granicznej . Zmarłych polecajmy Bożemu miłosierdziu.