OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 23.10.2022 r.

Dzisiejsza niedzielą rozpoczynamy Tydzień Misyjny, który w tym roku będziemy przeżywać pod hasłem: „Będziecie moimi świadkami”. Każdy z nas poprzez sakrament chrztu świętego staje się misjonarzem. Posłani do pełnienia misji, mamy być przede wszystkim świadkami Chrystusa tam, gdzie żyjemy na co dzień. Być świadkiem Jezusa oznacza mieć z Nim relację, stawiać Go na pierwszym miejscu i być gotowym do poświęceń dla Niego. Prośmy Pana Jezusa, aby pomagał nam stawać się coraz lepszymi misjonarzami świadczącymi o Nim swoim życiem.

Dzisiejsza składka jest przeznaczona na fundusz papieski wspierający misje.

 

W liturgii Kościoła przypada: w piątek święto apostołów Szymona i Judy Tadeusza, w przyszłą niedzielę uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła.

We wszystkich parafiach naszej Diecezji odbywają się dzisiaj wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich. Na stolikach przygotowane są karty do głosowania. Spośród 23 kandydatów umieszczonych na liście, każdy dorosły parafianin ma wybrać dwóch kandydatów. Zamiast nazwisk na kartce zapisujemy numer kandydata z listy. Wypełnione karty wrzucamy do puszek na stolikach.

Spowiedź przed uroczystością Wszystkich Świętych będzie w sobotę od godziny 10:00 do 11:30 i od 16:00 do 17:30. Spowiedź w Kipsznej w sobotę od godziny 9:00.

Wypominki w intencji wiernych zmarłych można zamawiać w zakrystii po Mszach św. lub w kancelarii parafialnej.

Jak co roku w bramie przy wejściu do sali teatralnej członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży będą rozprowadzać znicze od środy oraz po Mszach Świętych 1 i 2 listopada. Zachęcamy do wsparcia tej akcji, z której dochód przeznaczony jest na cele statutowe Stowarzyszenia.

Dziękujemy wyznaczonym rodzinom z ul. Tysiąclecia za sprzątanie kościoła i ofiarę. W tym tygodniu do sprzątania zapraszamy kolejne rodziny z ul. Tysiąclecia nr 39-59.