OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 11.09.2022 r.

Pan Jezus nikogo nie odrzuca, ale szuka zagubionych i wzywa do nawrócenia. Ta szczególna miłość Chrystusa do grzeszników ukazuje się w Kościele, kiedy wiernie wypełnia misję swego Pana. Rozpoczynając Tydzień Wychowania w Polsce, prośmy o dar autentycznego świadectwa wychowania przez wiarę oraz postawę miłosiernego Ojca wobec dzieci i wychowanków.

Serdecznie witamy w naszej wspólnocie Mateusza Wójsika – alumna naszego Seminarium, oraz Siostry Służebniczki z Dębicy, które w ramach Tygodnia Wychowania podzielą się słowem o ich misji wychowania przez ochranianie dzieci i młodzieży. Siostry będą też rozprowadzać książki i inne materiały dotyczące wychowania i będą prosić o wsparcie ich misji.

Składka dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła.

 

W tym tygodniu w liturgii Kościoła przypada: we wtorek św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła, w środę święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w czwartek wspomnienie NMP Bolesnej, w piątek św. Korneliusza papieża i Cypriana biskupa, w przyszłą niedzielę św. Stanisława Kostki, patronalne święto młodzieży polskiej.

W środę z racji święta Podwyższenia Krzyża Świętego zapraszamy na nabożeństwo drogi krzyżowej o g. 17:30.

W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Także w przyszłą niedzielę będzie zbiórka do puszek na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie.

Biskup Tarnowski Andrzej Jeż pobłogosławił wczoraj z naszej wspólnoty parafialnej 3 nowych ceremoniarzy: Jakuba Gaja, Tomasza Postawę i Michała Drzewicza. Ich rodzicom gratulujemy, a nowym ceremoniarzom życzymy gorliwości w posłudze przy ołtarzu.

Dziękujemy wszystkim parafianom zaangażowanym w przygotowanie dnia skupienia dla członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej. W sposób szczególny dziękujemy Parafialnemu Oddziałowi Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich z Ciężkowic, Bogoniowic, Ostruszy, Turska, oraz Orkiestrze Gąsiorów. Słowa podziękowania kierujemy też do osób, które brały udział w pracach związanych z malowaniem kaplicy w Ostruszy. Bóg zapłać.

Dziękujemy wyznaczonym rodzinom z ul. Stromej, Szczytowej i Tarnowskiej za sprzątanie kościoła i ofiarę. W tym tygodniu zapraszamy do sprzątania kolejne rodziny z ul. Tarnowskiej 21-41 w poniedziałek po Mszy Świętej wieczornej

Są już do nabycia w zakrystii kalendarze rolników na rok 2023 w cenie 28 złotych i kalendarze z wieńcami żniwnymi w cenie 8 złotych.

W dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego” warto zwrócić uwagę na dodatek specjalny – poradnik dla rodziców: „Dzieci w wirtualnej sieci”.