Ogłoszenia duszpasterskie XVII Niedziela Zwykła 24.06.2022 r.

 

Gromadzimy się wokół ołtarza jako jedna rodzina dzieci Bo­żych. Łączy nas – jak napisał Święty Paweł Apostoł w Liście do Efezjan – jeden Bóg, jedna wiara, jeden chrzest i jedna na­dzieja (por. Ef 4,1-6). Z tej jedności wynika zobowiązanie do otaczania troską bliźnich, zwłaszcza tych, którym brakuje co­dziennego chleba. Niech nasze spotkanie z Jezusem, który rozmnaża chleb i karmi głodnych, uwrażliwi nas na ludzi doświadczających niedostatku i zachęci do włączenia się w niesienie im pomocy.

 

W tym tygodniu w liturgii przypada: w poniedziałek święto Jakuba Apostoła, a także św. Krzysztofa, który jest patronem kierowców i podróżnych,

we wtorek św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny, w piątek św. Marty, Marii i Łazarza.

 

Błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych obędzie się w poniedziałek po Mszach św. o g. 7.00 i 18.00.

 

Zbiórka do puszek na rzecz państwa Krzeszowskich – pogorzelców ze Zborowic, zorganizowana przez Komitet Społeczny ze Zborowic, odbędzie się w przyszłą niedzielę po Mszach świętych.

 

Dziękujemy wyznaczonym rodzinom z ul. Stawiska za sprzątanie kościoła i ofiarę. W tym tygodniu do sprzątania prosimy kolejne rodziny z ul. Stawiska nr 19-24.

 

Z naszej wspólnoty odeszli do wieczności śp. Mieczysław Korcik z ul. Lipowej i związana z nasza parafią Krystyna Pająk z Tarnowa. Zmarłych polecajmy miłosierdziu Bożemu.