III NIEDZIELA WIELKANOCNA – NIEDZIELA BIBLIJNA  01.05.2022 r.

Rozpoczynamy dziś w Kościele w Polsce XIV Tydzień Biblijny pod hasłem: Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego. W tych dniach chcemy szczególnie dziękować Ojcu niebieskiemu za sakrament Eucharystii i wynikające z niego posłannictwo do dawania świadectwa o zmartwychwstaniu Pan Jezusa.

Dziękując Bogu za tę zaszczytną misję niesienia Chrystusowego pokoju, prośmy w tej Eucharystii o Jego błogosławieństwo i wieloraką pomoc Ducha Świętego dla nas, a także dla wszystkich chrześcijańskich rodziców, katechetów, wychowawców i duszpasterzy. Niech kolejne dni Tygodnia Biblijnego, a dla dzieci pierwszokomunijnych również białego tygodnia, będą czasem żarliwego wsłuchiwania się w głos Boga, który rozbrzmiewa w Piśmie Świętym.

 

Spowiedź dla dzieci przed rocznicą I Komunii będzie w poniedzałek o g. 17.00.

Uroczystość NMP Królowej Polski będziemy przeżywać we wtorek.  Msze św. o g. 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00, w Kipsznej o g. 8:00. W tym dniu nabożeństwo majowe o g.15.30.

W Uroczystość NMP Królowej Polski będą celebrowane Msze św.:

– w int. X Róży Kobiet M. B. Częstochowskiej o g. 7.00.

– w int. dzieci i ich rodzin z okazji rocznicy I Komunii o g. 10.30.

– w int. Ojczyzny z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, z int.

Burmistrza i samorządu Gminy Ciężkowice o g. 12:00.

– w int. członków OSP gminy Ciężkowice i Orkiestry, z int. Zarządu Gminnego

OSP o g. 12.00.

Nabożeństwo majowe w int. misji będzie w środę o g. 17.30, W czasie Mszy św. o g.18:00 będzie składka na misje.

Spotkanie członków parafialnego zespołu Caritas i Szkolnych kół Caritas odbędzie się w środę po Mszy św. wieczornej.

Nabożeństwo majowe w int. powołań i Msza św. z udziałem Liturgicznej Służby Ołtarza i Towarzystwa Przyjaciół WSD będą w I czwartek o g. 17:30.

Msze św. w I piątek będą celebrowane o g. 6:30, 7:00, 15:00, 18:00. Msza św. w Kipsznej o g. 16:30.

Msza św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi z udziałem młodzieży klas ósmych i ich rodziców będą w I sobotę o g. 7:00. Po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych dla młodzieży.

Światowy Dzień Modlitw o Powołania i składka na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie będzie w przyszłą  niedzielę. W tym dniu po prymarii będzie nabożeństwo stanowe dla mężczyzn.

Dziękujemy rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za złożoną ofiarę, którą przeznaczyliśmy na dofinansowanie renowacji pięknej figury – feretronu Madonny z Dzieciątkiem, którą w czasie procesji noszą mężczyźni.

Dziękujemy rodzinom z ul. Południowej za sprzątanie kościoła i ofiarę. W tym tygodniu do sprzątania prosimy  rodziny z ul. Poprzecznej.