OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 20.03.2022 r.

„Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie” (Łk 13,3) – przestrzega nas dzisiaj Jezus w Ewangelii. Czas Wielkiego Postu jest wezwaniem do podjęcia duchowego wysiłku, który zaowocuje naszym nawróceniem. Nie możemy poddawać się lenistwu i być jak nieurodzajne drzewo, które tylko wyjaławia ziemię. Można bowiem stracić swą duszę, jeśli się nic nie robi. Zatracamy ją nie tylko czyniąc zło, lecz także nie czyniąc dobra. Prośmy więc Chrystusa, aby pobudził nas do działania i dał nam siły do walki z naszymi słabościami.

 

Składka na urządzenie Ciemnicy i Grobu Pańskiego będzie dzisiaj i w przyszłą niedzielę podczas nabożeństwa gorzkich żalów.

Zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwach drogi krzyżowej w piątki o g. 15.45 i 19.00 i gorzkich żalach w niedziele o g. 15.00.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia (Duchowa adopcja) przypada w piątek. Msze św. będą sprawowane w tym dniu o g. 6:30, 7:00, 15:00, 17:00. Ze względu na uroczystość w tym dniu nie obowiązuje abstynencja od pokarmów mięsnych.

Kurs przedmałżeński rozpocznie się w naszej parafii w piątek 22 kwietnia. Spotkania będą się odbywać przez pięć tygodni w piątki i soboty po Mszy św. wieczornej. Zapisy przyjmujemy w kancelarii.

Dziękujemy za włączenie się tak wielu parafian w akcję Caritas „paczka dla Ukrainy”. Nasza parafia przygotowała 20 paczek.

Dziękujemy wyznaczonym rodzinom z ul. Osiedlowej za sprzątanie kościoła i ofiarę. W tym tygodniu do sprzątania kościoła prosimy rodziny z ulicy Paderewskiego nr 12-18.

Burmistrz Gminy Ciężkowice zaprasza wszystkie osoby z Ukrainy zainteresowane nauką języka polskiego na spotkanie, które odbędzie się w Szkole Podstawowej w Ciężkowicach 23 marca o godzinie 15.00.

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty przeszedł do wieczności śp. Stanisław Jamróz z Ostruszy. Zmarłego parafianina polecajmy Bożemu miłosierdziu.