INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH, 21.03. – 27.03.2022 r.  

PONIEDZIAŁEK

  6:30 1. + Leszek Truchan – z int. brata Stanisława

  1. + Anna Gniadek

  7:00 + Bernardyna Mucha – z int. córki Anny Szczerby

17:00 + Bolesław Łazarek 10 r. śmierci

 

WTOREK

  6:30 1. + Kazimierz Rutka – z int. syna Grzegorza

  1. + Anna Gniadek

  7:00 + Maria Mróz – z int. syna Tomasza

17:00 + Stanisław Wołkowicz 12 r. śmierci

 

ŚRODA

  6:30 1. ++ Mirosław Madej, Halina Chudzik 2 r. śmierci

  1. + Anna Gniadek

  7:00 ++ Józef, Maria Starzyk

17:00 + Władysława 40 r. śmierci

 

CZWARTEK

  6:30 1. + Stanisław Gądek – z int. Norberta Grabowskiego

  1. + Anna Gniadek

  7:00 ++ Franciszek, Waleria Warchoł – z int. syna z żoną

17:00 + Józef Sterkowiec

 

PIĄTEK

  6:30 + Anna Gniadek

  7:00 + Edward Małtaszek 2 r. śmierci – z int. żony Barbary z dziećmi

15:00 1. W intencji pokoju w Ukrainie oraz w intencji nawrócenia Rosji

  1. ++ Kazimierz, Barbara Zięba

17:00+ ks. Józef Piszczek – z int. Teresy i Michała Sławutów

 

SOBOTA

  6:30 1. + Stanisław Jamróz – z int. brata Romualda z żoną

  1. + Anna Gniadek

  7:00 + ks. Józef Piszczek – z int. Janiny i Stanisława Truchanów z Martą

17:00 + Lidia Glimos z ok. imienin – z int. rodziców

 

NIEDZIELA

  7:00 ++ Genowefa (r. śmierci), Henryk Baniak

8:00 Kipszna: + Anna Gniadek

  8:00 Ostrusza: + Jan Wolak – z int. Barbary Wolak z rodziną

  9:00 + Feliks Oleksowicz 3 r. śmierci

10:30 W int. Kacpra Madeja 18 r. urodzin – dziękczynno-błagalna

12:00 Za parafian

16:00 + Bernadetta Juruś 3 r. śmierci