OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI NIEDZIELA ZWYKŁA 13.02.2022 r.

Każda Eucharystia jest spotkaniem z Bogiem, który mówi do nas przez swoje słowo i karmi nas swoim Ciałem. Takie spotkanie czyni nas szczęśliwymi, czyli błogosławionymi. Niech uczestnictwo w tej Eucharystii napełni nas potrzebnymi łaskami.

Dzisiejsza składka jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła.

 

Święto św. Cyryla mnicha i Metodego biskupa, patronów Europy, przypada w poniedziałek.

 

Msza św. z udziałem członków Akcji Katolickiej będzie sprawowana w poniedziałek o g. 17:00. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie członków Akcji, na które zapraszamy również osoby chętne do włączenia się  jej działalność.

 

Spotkanie członków Caritas odbędzie w środę po Mszy św. wieczornej.

 

Składka w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

 

Dziękujemy wyznaczonym rodzinom z ul. Okrężnej za sprzątanie kościoła i ofiarę. W tym tygodniu do sprzątania kościoła prosimy kolejne rodziny z ulicy Okrężnej nry 31-73

 

Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” kolejna płyta z kolekcji „Biblia Audio”, a na niej księga Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa. Cena „Gościa” z płytą nie ulega zmianie i wynosi 8 zł.

 

Z naszej wspólnoty parafialnej przeszli do wieczności śp.: Stanisław Gądek z Bogoniowic, Bernardyna Mucha z ul. Szczytowej, Kazimierz Rutka z Ostruszy, Antoni Hołda z Bogoniowic.  Zmarłych parafian polecajmy Bożemu Miłosierdziu.