OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II Niedziela po Narodzeniu Pańskim, 2 stycznia 2022 r.

         Trwa radość świąt Bożego Narodzenia – radość z zamieszkania Boga pomiędzy nami. Z tego to powodu chcemy być dobrzy dla drugich, tak samo jak Bóg jest dobry dla nas. Dzisiejsza liturgia słowa nawiązuje do istoty tajemnicy wcielenia. Oto Słowo – Druga Osoba Boska – stało się człowiekiem. Tym, którzy to Słowo przyjęli, dało moc, by mogli stać się dziećmi Bożymi (por. J 1,12). U progu nowego roku, który niedawno rozpoczęliśmy, prośmy Chrystusa: niechaj obdarza nas swoją mocą, abyśmy byli wierni słowu Bożemu i żyli nim na co dzień.

 

Msza Święta z udziałem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w poniedziałek o 17:00. Po Mszy Świętej spotkanie, na które zapraszamy wszystkich członków, ponieważ podczas niego odbędą się wybory zarządu Stowarzyszenia.

Nabożeństwo misyjne z nowenną do Matki Bożej i Msza św. z udziałem Akcji Katolickiej, będą sprawowane w I środę o g. 17:00. W czasie Mszy św. Będzie składka na misje. Po Mszy Świętej spotkanie członków Akcji.

Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana świętem Trzech Króli, przypada w czwartek. Msze Święte w sanktuarium: 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00. W Kipsznej i Ostruszy o 8:00. Po każdej Mszy św. będzie poświęcenie złota, kadzidła i kredy. Uroczystość Trzech Króli jest dniem Diecezjalnego Dzieła Misyjnego. Składka będzie przeznaczona na misje. Tak, jak w poprzednich latach po Mszach św. Młodzież z KSM-u będzie rozprowadzać poświęcone kadzidło i kredę.

W związku z trudną i niebezpieczną sytuacją na naszej wschodniej granicy, z inicjatywy Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej i w nawiązaniu do Apelu naszego Biskupa Andrzeja, Uroczystość Objawienia Pańskiego będzie w naszej parafii dniem modlitwy o pokój i ład społeczny w Ojczyźnie. Na Mszę Świętą w tej intencji zapraszamy o godzinie 12:00.

Orkiestra Dęta OSP im. Jana Muchy w Ciężkowicach zaprasza na „Kolędowanie przy żłóbku” 6 stycznia o g. 15:00.

Msze św. W I piątek o g. 6:30, 7:00, 15:00, 17:00, w Kipsznej o g. 16:00. O g. 14:00 adoracja Najświętszego Sakramentu. Młodzież klas siódmych zapraszamy w tym dniu na Mszę św. o g. 17:00.

W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Święto Chrztu Pańskiego.

Nabożeństwo stanowe dla mężczyzn ze zmianą tajemnic różańcowych będzie po prymarii. Składka w przyszłą niedzielę będzie na potrzeby naszego kościoła.

Dzieci klas 3 przygotowujące się do I Komunii Świętej wraz z rodzicami zapraszamy na Mszę Świętą o godzinie 10.30. W czasie Mszy Świętej nastąpi odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy wzięli udział w celebracji kolędowej, a także rodzinom, które poprosiły kapłana z wizytą kolędową do domu. Bóg zapłać za złożone ofiary kolędowe, także dla ministrantów i lektorów.

Dziękujemy wyznaczonym rodzinom z ul. Łuczkiewiczów za sprzątanie kościoła i ofiarę. W tym tygodniu do sprzątania prosimy rodziny z ul. Łuczkiewiczów nry 42-57.