OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV NIEDZIELA ADWENTU 19.12.2021 r.

Dziś już ostatnia niedziela Adwentu. Jest to czas, który ma pomóc nam w przygotowaniu się na przyjście Zbawiciela. Środkami do tego celu są uczynki miłosierdzia co do duszy i co do ciała oraz wyrzeczenia podjęte na początku tej czterotygodniowej drogi. Zechciejmy więc dziś odnowić tę chęć pracy nad sobą, przez którą przygotowujemy Bogu miejsce w naszym sercu i w naszym świecie. Pomoże nam w tym Maryja, w której przykład będziemy wpatrywali się w dzisiejszej Ewangelii.

Kiermasz bożonarodzeniowy przygotowany przez rodziców oraz dzieci z grupy ministranckiej i DSM odbywa się dzisiaj przed kościołem po Mszach św.

Próba chóru parafialnego we środę po Mszy Świętej wieczornej w kościele. Zbiórka wszystkich lektorów w środę po Mszy Świętej wieczornej.

Spowiedź przed uroczystością Bożego Narodzenia będzie w naszym sanktuarium w czwartek od g.8:30-17:00. W Kipsznej o g. 14:00. Przerwy w spowiedzi: 10:00-10:30, 12:00-14:00, 15:30-16:00. Dołóżmy starań, aby pojednać się z Bogiem i bliźnimi i z czystym sercem zasiąść do wigilijnego stołu.

Wigilia Bożego Narodzenia przypada w piątek. Zachęcamy do religijnego obchodu wigilijnej wieczerzy, podkreślonego przez wspólną modlitwę rodzinną, odczytanie Ewangelii o narodzeniu Pańskim, łamanie się opłatkiem, oraz śpiew kolęd. Pasterka w tym dniu w Kipsznej i Ostruszy o g. 22.00, a w naszym sanktuarium o g. 24.00. W czasie Pasterki składka na Fundusz Obrony Życia.

Uroczystość Bożego Narodzenia będziemy przeżywać w sobotę. Msze św. o godz. 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00. Msza św. w Kipsznej i Ostruszy o godz. 8:00. W Uroczystość Bożego Narodzenia ofiary składane na tacę zostaną przeznaczone na ogrzewanie kościoła i budynków duszpasterskich.

Święto Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa przypada w przyszłą niedzielę. Jest to dzień modlitw o świętość małżeństw i rodzin. W tym dniu podczas każdej Mszy św. będzie miał miejsce obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich, a składka na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

29.edycja kolędników misyjnych z powodu epidemii przybierze postać scenki kolędniczej, przedstawionej po każdej Mszy św. w przyszłą niedzielę. Po Mszy św. kolędnicy będą zbierać ofiary na projekty w krajach misyjnych.

W związku z podjętą decyzją o rezygnacji z tradycyjnej wizyty duszpasterskiej zwanej „kolędą” zapraszamy wszystkie rodziny i mieszkańców poszczególnych rejonów parafii na specjalnie celebrowane w ich intencji Msze Święte i nabożeństwo połączone z udzieleniem błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Program „kolędowych” celebracji jest wywieszony w gablocie i zamieszczony na stronie internetowej parafii.

Dziękujemy rodzinom z ul. Łuczkiewiczów za sprzątanie kościoła i ofiarę. W tym tygodniu do sprzątania kościoła prosimy kolejne rodziny z ul. Łuczkiewiczów nry 28-32. Dziękujemy kolejnym 18 rodzinom za ofiary złożone w kopertach na modernizację zegara na wieży naszego kościoła. Kwota zebranych w ostatnim tygodniu ofiar wynosi 3100 zł.

Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” płyta z kolędami w wykonaniu polskich karmelitanek z Islandii, a za tydzień podwójny świąteczny numer „Gościa”.

Z naszej wspólnoty przeszła do wieczności śp. Maria Gniadek  z ul. Jastrzębskiej.  Zmarłą parafiankę polecajmy Bożemu miłosierdziu.