OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA ADWENTU, 12.12.2021 r.

Dziś niedziela „Gaudete”, czyli Niedziela Radości. Skąd płynie ta radość? Stąd, że – jak powie dzisiaj prorok Sofoniasz – „Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie” (So 3,15). Wierzymy więc, że Jezus spogląda teraz na nas, na mnie, na ciebie. To On zaplanował czas naszego spotkania. Jezus na nie czeka, a my przychodzimy do Niego, wiedząc, że minuty przeznaczone na spotkanie z Nim należą do najcenniejszych chwil w całym dniu. Nie zmarnujmy owych najważniejszych chwil tej niedzieli.

Składka dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby naszego Kościoła.

 

Dzisiaj rozpoczynają się kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.

Msza św. z udziałem Akcji Katolickiej będzie sprawowana w poniedziałek o g. 18:00. Po Mszy św. odbędzie się wspólne spotkanie formacyjne, na które zapraszamy również wszystkie osoby chętne do włączenia się w jej działalność.

Za tydzień w sobotę po wieczornej mszy oraz po każdej mszy w niedzielę odbędzie się kiermasz bożonarodzeniowy przygotowany przez rodziców oraz dzieci z grupy ministranckiej i Dziewczęcej Służby Maryjnej. Zapraszamy do sali katechetycznej na plebanii.

Próba chóru odbędzie się w środę po Mszy Świętej wieczornej w sali parafialnej.

Nowenna do Dzieciątka Jezus przed uroczystością Bożego Narodzenia rozpocznie się w czwartek i będzie odprawiana w dni powszednie codziennie po roratach, a w niedzielę po prymarii.

W związku z wciąż panującą pandemią COVID-19 Biskup Tarnowski wydał zarządzenie dotyczące wizyty duszpasterskiej, w którym wyjaśnia, że w tym roku powinna ona przybrać jedną z trzech form:

  1. a) złożenie tradycyjnej wizyty duszpasterskiej w domach wiernych, którzy wcześniej wyraźnie o to poproszą,
  2. b) zaproszenie na Mszę św. rodzin z poszczególnych rejonów parafii
  3. c) połączenie dwóch poprzednich form.

Po przedyskutowaniu z parafialną radą duszpasterską i parafialnym zespołem synodalnym została wybrana druga forma zarządzenia. Począwszy od 27 grudnia br. będziemy zapraszać rodziny z poszczególnych rejonów parafii do kościoła na Mszę św. ofiarowaną w ich intencji, z adoracją połączoną z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem każdej rodziny. Przed nabożeństwem zostanie poświęcona woda.

Również kolejna edycja kolędników misyjnych przybierze postać scenki kolędniczej, przedstawionej po każdej Mszy św. w drugim dniu świąt Bożego Narodzenia, a po jej zakończeniu kolędnicy misyjni będą zbierać ofiary do puszek na wybrane projekty w krajach misyjnych.

Dziękujemy 14 rodzinom za ofiary złożone w kopertach na potrzeby naszego kościoła. Kwota zebranych w ostatnim tygodniu ofiar wynosi 1670zł. i 50 euro.

Dziękujemy rodzinom z ul. Łuczkiewiczów za sprzątanie kościoła i ofiarę. W tym tygodniu do sprzątania kościoła prosimy rodziny z ul. Łuczkiewiczów nry 21-27.

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty przeszły do wieczności śp. Ewa Wilga z ul. Szczytowej i Halina Madej z ul. Św. Floriana. Zmarłe parafianki polecajmy Bożemu miłosierdziu.