OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA ADWENTU 5.12.2021 r.

„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!” – to wezwanie Jana Chrzciciela z wielką mocą rozbrzmiewa w dzisiejszej liturgii. Gromadzimy się więc na tej Mszy Świętej, aby przygotować Panu drogę do naszych serc, aby prostować ścieżki naszego życia. Niech ta Eucharystia umocni nas, abyśmy po jej zakończeniu wrócili do naszych spraw w pokoju Chrystusa, by zrobić dla Boga miejsce w naszym życiu.

Składka dzisiejsza jest przeznaczona na cele diecezjalne, a zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wchodzie,

 

Spotkanie Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej oraz Parafialnego Zespołu Synodalnego odbędzie się dzisiaj po Mszy św. wieczornej w Sali katechetycznej na plebanii.

Msza św. z udziałem członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, będzie sprawowana w poniedziałek o g. 17:00. Po Mszy św. spotkanie formacyjne.

Zbiórka dla wszystkich członków LSO i DSM odbędzie się w poniedziałek po Mszy Świętej wieczornej w salce teatralnej.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP będziemy przeżywać we środę. Msze św. o g. 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 17:00 i w Kipsznej o g. 8:00. Chociaż dla wielu jest to dzień pracy, to jednak nie rezygnujmy w tym dniu z udziału we Mszy św. Młodzież klas ósmych z rodzicami zapraszamy w tym dniu na Mszę św. o g. 17:00. Msza Święta w intencji zmarłych chórzystów będzie w tym dniu o godzinie 17.00. Po Mszy Świętej spotkanie członków chóru w salce parafialnej.

Spotkanie wspólnot Caritas i Szkolnych Kół Caritas odbędzie się w środę po Mszy św. wieczornej.

Adwentowy dzień chorych będzie w sobotę. Wyjazd do chorych nastąpi o godz. 8:30. W Ostruszy będzie najpierw Msza Św. Chorych prosimy zgłaszać w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Prosimy również o zgłoszenie się kierowców chętnych do towarzyszenia kapłanom w ich posłudze chorym.

Nabożeństwo stanowe dla mężczyzn odbędzie się w przyszła niedzielę po prymarii. Składka w przyszłą niedzielę będzie na potrzeby naszego kościoła.

Dziękujemy kolejnym 13 rodzinom za ofiary złożone w kopertach na potrzeby naszego kościoła. Kwota zebranych w ostatnim tygodniu ofiar wynosi 2300 zł.

Dziękujemy rodzinom z ul. Łąkowej za sprzątanie kościoła i ofiarę. W tym tygodniu do sprzątania kościoła prosimy rodziny z ul. Łuczkiewiczów nry 4-20.

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty przeszła do wieczności śp. Irena Kwaśna z ul. Na Stoku. Zmarłą parafiankę polecajmy Bożemu Miłosierdziu.