OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 03.10.2021 r.

W dzisiejszej liturgii słowa Bóg przypomina nam swój odwieczny zamysł dotyczący mężczyzny i kobiety: „opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” (Mk 10,7-10). Módlmy się więc dziś szczególnie za wszystkie małżeństwa, zwłaszcza te pogrążone w różnego rodzaju kryzysach. Módlmy się także za ludzi młodych, aby jak najlepiej przygotowali się do zawarcia sakramentu małżeństwa, w którym obdarzą się nawzajem miłością, wiernością i małżeńska uczciwością.

Po Ewangelii będzie odczytany List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający obchody XXI Dnia Papieskiego

 

  

Nabożeństwo różańcowe z procesją do pięciu ołtarzy będzie dzisiaj
o g. 15:00. W dni powszednie tygodnia zapraszamy na różaniec codziennie
o g. 16:30, a w pozostałe niedziele października o g. 15:30.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła przypada: w poniedziałek św. Franciszka z Asyżu, we wtorek św. Faustyny Kowalskiej, w czwartek wspomnienie NMP Różańcowej.

Różaniec i Msza św. z udziałem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich będą sprawowane w poniedziałek o g. 16:30. Po Mszy św. zapraszamy rodziny katolickie do udziału w spotkaniu formacyjnym.

Spotkanie wszystkich chórzystów i osób chętnych do włączenia się w działalność chóru będzie we wtorek po Mszy św. wieczornej.

Różaniec w int. misji i Msza św. z udziałem dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców będą sprawowane w środę o g. 16:30. W czasie Mszy św. będą zbierane ofiary na misje.

Diecezjalna Pielgrzymka Nauczycieli, Wychowawców i Katechetów do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie, odbędzie się w sobotę. Rozpoczęcie o 10.30. Zapisy na pielgrzymkę w kancelarii do środy.

W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać XXI Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się”.

Nabożeństwo stanowe dla mężczyzn będzie w przyszłą niedzielę po prymarii.

Składka w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, a zbiórka do puszek na fundację: „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego odbędzie się w przyszłą niedzielę po Mszy Świętej wieczornej. Spotkanie rozpocznę się w kościele adoracją Najśw. Sakramentu. Tematem spotkania będzie: „Rola parafialnych zespołów teatralnych w misji ewangelizacyjnej”

Dziękujemy wyznaczonym rodzinom z ul. Jastrzębskiej za sprzątanie kościoła i ofiarę. W tym tygodniu do sprzątania kościoła zapraszamy rodziny z ul. Kościuszki.