OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 12.09.2021 r.

Eucharystia jest świętowaniem zwycięstwa Chrystusa, które dokonało się przez Jego krzyż i zmartwychwstanie. Dzięki niej Pan daje nam udział w tym, co dla nas uczynił. Włączmy więc w Najświętszą Ofiarę nasze życie, radości i trudności, zwłaszcza te z całego ubiegłego tygodnia. Dzisiaj w naszej Ojczyźnie rozpoczyna się XI Tydzień Wychowania, pod hasłem „W blasku ojcostwa". Z tej okazji wysłuchamy listu pasterskiego episkopatu Polski. Pamiętajmy także
o dzisiejszej beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej. Dziękujmy Bogu za dar ich świętości.
Składka dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła przypada: w poniedziałek św. Jana
Chryzostoma, biskupa i doktora kościoła, we wtorek święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w środę wspomnienie NMP Bolesnej, w czwartek św. Korneliusza papieża i Cypriana Biskupa, w sobotę św. Stanisława Kostki, patronalne święto młodzieży polskiej.

We wtorek z racji święta Podwyższenia Krzyża Świętego zapraszamy na nabożeństwo drogi krzyżowej o g.17:30.

Msza św. z udziałem młodzieży z okazji święta św. Stanisława Kostki
będzie sprawowana w sobotę o g. 18:00.

Dziękujemy wyznaczonym rodzinom z ul. Grunwaldzkiej za sprzątanie
kościoła i ofiarę. W tym tygodniu do sprzątania kościoła zapraszamy rodziny z ul. Jastrzębskiej nr 1-12.

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty przeszedł do wieczności śp.
Andrzej Zygadło z ul. Tarnowskiej. Zmarłego parafianina polecajmy Bożemu Miłosierdziu.