OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 09.05.2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

09.05.2021

„W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu”.  Każda Msza Święta to spotkanie z żywym Jezusem, który przychodzi do nas i daje nam siebie jako pokarm, wzmacniając nasze siły duchowe. To Jezus w Komunii Świętej nas umacnia i chroni przed grzechem. Dlatego na początku tej Eucharystii podziękujmy Mu za dar Jego obecności, a równocześnie przepraszajmy Go za to, że nie zawsze cenimy sobie ten wielki skarb, będący każdego dnia niemal na wyciągniecie ręki.

Składka dzisiejsza jest przeznaczona na pokrycie koszów zakupu i instalacji wyświetlacza pieśni w naszym kościele. 

Kwartalne dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące – dawne Dni Krzyżowe będziemy przeżywać w poniedziałek, wtorek i środę. Zapraszamy w tych dniach do udziału w procesjach błagalnych o g. 17.30.

Członków Akcji Katolickiej i osoby chętne do włączenia się w jej działalność zapraszamy na Mszę św. i spotkanie formacyjne w poniedziałek o g. 18:00.

W piątek przypada święto św. Macieja Apostoła.

Rozpoczęcie nowenny do Ducha Świętego przed uroczystością odpustową ku czci Pana Jezusa Miłosiernego nastąpi w piątek. Nowenna będzie codziennie w łączności z nabożeństwem majowym.

Spotkanie Katolickiego Młodzieży będzie w piątek po Mszy św. wieczornej.

Msza św. w int. Ochotniczej Straży Pożarnej z Ciężkowic i Kipsznej oraz Orkiestry Dętej będzie sprawowana w sobotę o g.16:00.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przypada w przyszłą niedzielę.

Spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego odbędzie się w przyszłą niedzielę po Mszy św. wieczornej. Temat spotkania: „Rozwijanie pobożności indywidualnej i wspólnotowej”.

Dziękujemy pewnej rodzinie z ul. Łuczkiewiczów za ofiarę złożoną na zakup wyświetlacza do naszego kościoła. Bóg zapłać za wszystkie ofiary w kopertach i na tacę złożone na ten cel.

Dziękujemy rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za sprzątanie kościoła i ofiarę. W tym tygodniu zapraszamy do sprzątania rodziny z Turska nr 45-48.

Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” znajdziemy bardzo praktyczny dodatek-Litanię Loretańską do NMP z nowymi wezwaniami.

Z naszej wspólnoty przeszła do wieczności śp.

     -Helena Kapałka z Kipsznej.  Pogrzeb dzisiaj o g.14: 00,

     -Amalia Szostek z Ostruszy. Pogrzeb we wtorek o g. 14: 00.

     -Helena Gołąb z ul. Św. Andrzeja. Pogrzeb w środę o g. 14:00.

Zmarłe parafianki polecajmy Bożemu Miłosierdziu.