„Przyjmij znamię daru Ducha Świętego” – sakrament bierzmowania w naszym Sanktuarium

Dnia 6 kwietnia 2021 roku młodzież klas ósmych szkoły podstawowej przyjęła sakrament Bierzmowania. Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego w Ciężkowicach stało się swoistego rodzaju Wieczernikiem, w którym Duch Święty zstąpił ze swoimi darami na Apostołów.

Ze względu na panujący reżim sanitarny młodzi ludzie w czterech grupach przyjmowali „znamię daru Ducha Świętego”.

Sakramentu Bierzmowania udzielił Jego Ekscelencja bp Leszek Leszkiewicz, który wygłosił również słowo Boże. Zachęcił w nim, aby kandydaci, którzy za chwilę przyjmą sakrament dojrzałości chrześcijańskiej wyróżniali się w swoim życiu mądrością i pobożnością. Cechy te pomogą im lepiej rozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Biskup Leszek zwrócił się także do Rodziców z zachętą, by zawsze pamiętali o inicjowaniu wspólnej, rodzinnej modlitwy.

Życzymy Bierzmowanym, by dary Ducha Świętego, które przyjęli: mądrości, rozumu, rady, umiejętności, pobożności, męstwa i bojaźni Bożej owocowały w ich życiu codzienną świętością. Szczęść Boże.