OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA PALMOWA 28.03.2021

Przeżywamy dziś Niedzielę Męki Pańskiej (Palmową). W Ewangelii usłyszymy opis męki Pana Jezusa. Ze względu na obostrzenia sanitarne odwołaliśmy rekolekcje wielkopostne w naszej parafii. Niech przygotowaniem do dobrej spowiedzi wielkopostnej, do której wszystkich gorąco zachęcamy, będą słowa skierowane do nas w dzisiejszych czytaniach i wygłoszonej homilii.

Ofiary składane dziś na tacę są przeznaczone na WSD w Tarnowie jak jałmużna wielkopostna.

Informujemy, że z powodu nałożonych limitów w naszym kościele może jednocześnie przebywać 61 osób, oprócz osób sprawujących liturgię. Uczestników liturgii zarówno w kościele, jak i poza nim prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego.

Wiernych, którzy muszą pozostać w domach zachęcamy do łączenia się duchowo za pośrednictwem różnego rodzaju transmisji, również transmisji z naszego kościoła. Przypominamy też o udzielonej dyspensie (z dn. 16.10.2020), która nadal obowiązuje.
Dzisiaj przed Mszą św. o g. 12: 00 na placu kościelnym będzie poświecenie palm, a po Mszy konkurs palm. Na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym zapraszamy dzisiaj o g. 15:00.

Od poniedziałku Msze Święte wieczorne będą sprawowane o godzinie 18.00

Spowiedź wielkopostna będzie w naszym sanktuarium we wtorek od 8: 30 do 18:00 z przerwami od 10:00 – 10:30, od 12:00 – 14:30 i od 16:00-16:30. Spowiedź w Kipsznej we wtorek o godz. 14:30. Po spowiedzi w Kipsznej będzie sprawowana Msza św. Spowiadać też będziemy w poniedziałek i środę od g. 17:30 do 19:00. Pamiętajmy, że ze względu na limit wiernych, którzy równocześnie mogą przebywać w kościele spowiadać będzie tylko kilku księży.

Msza św. z kazaniem dla młodzieży klas ósmych przygotowującej się do bierzmowania będzie w poniedziałek i środę o g. 18:00. Prosimy, aby na Mszę św. w środę przyszli również świadkowie.

Spotkanie LSO odbędzie się we wtorek po Mszy Świętej wieczornej.

Msza św. Wieczerzy Pańskiej zostanie odprawiona w Wielki Czwartek o godz. 18:00, a w Kipsznej o godz. 16:00. Podczas Mszy św. dzieci złożą w darze skarbonki Caritas. Po Mszy św. będzie przeniesienie Najśw. Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godz. 22:00.

W Wielki Piątek adorację rozpoczniemy modlitwą brewiarzową o godz. 7:00. Nowenna do Miłosierdzia i Droga Krzyżowa będą o g. 15:00. Liturgia Męki Pańskiej w czasie której będzie udzielana Komunia św. rozpocznie się w Wielki Piątek o g. 18:00, w Kipsznej o g.16:00. Ofiary składane podczas adoracji Krzyża zostaną przeznaczone na potrzeby Kościoła w Ziemi Świętej. Adoracja przy grobie będzie w piątek do godz. 23:00.

W Wielką Sobotę rozpoczniemy adorację przy grobie modlitwą brewiarzowa o godz. 7:00. Święcenie pokarmów będzie w sobotę na placu przy kościele co pół godziny – od g. 10:00 – 12:30, w Ostruszy i Bogoniowicach o g. 10:00, w Kipsznej o g. 10:15. Nowenna przed Świętem Miłosierdzia będzie w sobotę o g.18:45, a Wigilia Paschalna rozpocznie się w sobotę o godz. 19:00. W tym roku nie będzie procesji rezurekcyjnej.

Przyszła Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest największym świętem chrześcijańskim. Po prymarii nowenna do Bożego Miłosierdzia. Aby więcej wiernych mogło uczestniczyć we Mszy św. w niedzielę wielkanocną będzie też sprawowana Msza św. o g. 15:00. Po każdej Mszy Świętej będzie udzielana Komunia Święta. Ofiary na tacę złożone w niedzielę wielkanocną będą przeznaczone na pokrycie kosztów ogrzewania naszych kościołów i budynków duszpasterskich.

Dziękujemy rodzinom z Turska za sprzątanie kościoła i ofiarę. W poniedziałek i środę do sprzątania kościoła prosimy kolejne rodziny z Turska nr 11-22, a w sobotę na godzinę 16.00 rodziców młodzieży bierzmowanej.